Richtlijnen ouders lange tijd op reis met kinderen (juni 2009)

Wat zijn de richtlijnen omtrent een verzoek van ouders die hun kinderen voor langere tijd mee op reis willen nemen?Schoolleiders moeten zich ervan bewust zijn dat ze een risico lopen als ze zich niet houden aan de wettelijke vereisten. De ouders/verzorgers kunnen niet zonder toestemming hun kind meenemen op vakantie. Van toepassing is de Leerplichtwet 1969, en wel artikel 13a, met als onderwerp ‘vakantie’. In dit artikel is bepaald dat de schoolleider slechts eenmaal voor ten hoogste tien dagen per schooljaar verlof kan verlenen. De aanvraag van het verlof kan geen betrekking hebben op de eerste twee lesweken van het schooljaar. Als ouders/verzorgers hun kind meer dan tien dagen willen meenemen, dienen zij toestemming aan de leerplichtambtenaar te vragen.Als de ouders/verzorgers hun kind ongevraagd of meer dan tien dagen zonder toestemming van de leerplichtambtenaar meenemen of opgelegde verplichtingen niet nakomen, geldt artikel 26 van de Leerplichtwet 1969. Hierin is bepaald dat de ouders/ verzorgers kunnen worden gestraft met een hechtenis van ten hoogste één maand, een taakstraf of geldboete van de tweede categorie. Krijgen ouders/verzorgers van de leerplichtambtenaar toestemming voor een langere periode, dan dienen tussen hen en de school afspraken gemaakt te worden over het door te nemen lesmateriaal.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.