Richtlijn voor strafvordering strafrechtelijke aanpak schoolverzuim aangepast

Op 1 januari 2011 zal een geactualiseerde versie van de Richtlijn voor strafvordering strafrechtelijke aanpak schoolverzuim in werking treden. De Richtlijn geeft de boetebedragen aan bij absoluut en relatief verzuim door leerplichtige leerlingen. Hieronder vallen ook de leerlingen zonder startkwalificatie.

Uit de Richtlijn blijkt, dat de boetebedragen voor luxeverzuim aanzienlijk zijn verhoogd, omdat gebleken is dat in bepaalde gevallen onvoldoende afschrikwekkende werking uitgaat van de tot nu toe gehanteerde boetebedragen.

Bij taakstraffen is een maximum aangegeven om landelijk rechtsgelijkheid te verkrijgen.
 

Downloads

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.