Resultaten internetconsultatie lumpsumbekostigingssystematiek gepubliceerd

De vaste commissie voor OCW heeft in de maand oktober 2017 een internetconsultatie onder belanghebbenden in het onderwijs laten uitvoeren. Hierop zijn in totaal 124 reacties ontvangen. De staf van de commissie heeft op basis van deze reacties een samenvattende analyse gemaakt.

Uit de internetconsultatie blijkt dat bestuurders positiever zijn over de huidige lumpsumbekostigingssystematiek dan leraren. Bestuurders willen over het algemeen de lumpsumbekostigingssystematiek behouden zoals het is (eventueel aangevuld met meer verantwoordingsplicht), omdat het volgens hen zorgt voor beleidsvrijheid en autonomie van scholen. Leraren willen over het algemeen schotten en oormerken binnen de lumpsum, waarbij personeelssalarissen (leraren en onderwijsondersteunend personeel) worden geoormerkt binnen de lumpsum. Zij zijn veelal van mening dat het geld dan beter in de klas terechtkomt en dat duidelijker wordt waar het geld blijft. Belangenorganisaties verschillen van mening.
 
Het overgrote deel van zowel voor- als tegenstanders van de huidige lumpsumbekostigingssystematiek vindt dat meer verantwoording over uitgaven op zijn plaats is, bijvoorbeeld door meer openbare informatie. Een voorbeeld daarvan is het verplicht stellen van de publicatie van het jaarverslag van onderwijsinstellingen. Hierbij wordt opgemerkt dat meer verantwoording niet moet leiden tot verzwaring van de lastendruk of bureaucratie.

Downloads

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.