Resultaten derde meting bso-scholenpanel

Onderzoek over de stand van zaken rondom de verant woordelijkheid van scholen om aansluiting met de buitenschoolse opvang (bso) te regelen, die per augustus 2007 geldt. In september 2007 heeft een nulmeting plaatsgevonden onder leden van de AVS. In mei 2009 is een tweede meting verricht en in maart 2010 een derde meting. De resultaten van de derde meting liggen in het verlengde van de voorgaande metingen en zijn te vinden opwww.avs.nl/vereniging/meepraten/scholenpanels. In maart 2011 zal er voor de laatste keer een monitor over bso worden uitgezet. De vragen zullen dan nog meer verfijnd zijn en de diepte ingaan

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.