Het actieplan LeerKracht, dat in 2007 werd gelanceerd, heeft de afgelopen vijf jaar een aanzienlijke bijdrage geleverd aan de verbetering van de beroepspositie van leraren, maar er liggen nog voldoende zaken die opgepakt moeten worden. Dat blijkt uit de beleidsdoorlichting van het actieplan, die onlangs is aangeboden aan de Tweede Kamer.

De functiemix is in alle onderwijssectoren versterkt, waardoor het carrièreperspectief voor leraren verbeterd is. Tussen 2008 en 2011 heeft het merendeel van de leraren in het onderwijs op grond van hun competenties een hogere salarisschaal gekregen. Daarnaast zijn vanaf januari 2009 de carrièrelijnen van leraren in het primair onderwijs geleidelijk ingekort, waardoor leraren sneller in salaris kunnen stijgen. Voor een deel is deze stijging tenietgedaan door de nullijn, die sinds 2010 geldt voor overheids- en onderwijssectoren.

Verbeterpunten
Verbeterpunten zijn er ook, met name op het terrein van modernisering van de arbeidsvoorwaarden en de professionele ontwikkeling van leraren. Het personeelsbeleid is nog niet op een niveau dat past bij een school als professionele leergemeenschap. Ook blijkt uit de beleidsdoorlichting dat het aantal inschrijvingen op het Lerarenregister niet snel genoeg groeit. De doelstelling uit het Regeerakkoord om de bijscholingsplicht voor alle 250.000 leraren in po, vo en mbo te realiseren, komt hierdoor in het geding. Er zijn de afgelopen jaren verschillende maatregelen genomen om de kwaliteit van de lerarenopleidingen te verbeteren. Dit zou met nog meer urgentie opgepakt moeten worden. Daarnaast zouden betekenisvolle initiatieven van leraren meer ruimte moeten krijgen om bij te kunnen dragen aan een permanente cultuur van verbetering. 

De Beleidsdoorlichting Actieplan LeerKracht is te downloaden via de AVS-website.

Downloads

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws