Reorganisatie SBL; LPBO verdwijnt

Het Landelijk Platform Beroepen in het Onderwijs (LPBO) houdt op te bestaan en de Stichting Beroepskwaliteit Leraren en ander onderwijspersoneel (SBL) wordt omgevormd tot een coöperatie voor en door leerkrachten.Het LPBO wordt in januari 2011 opgeheven, omdat de herijking en ontwikkeling van bekwaamheidseisen dichter bij de beroepsgroep moeten komen te liggen. Dit sluit aan bij de coöperatie die uit het SBL zal voortkomen. De omvorming van de SBL sluit aan bij een advies van de Commissie Leraren. De reorganisatie wordt nu voorbereid en vanaf januari 2011 zal de nieuwe coöperatie gaan proefdraaien. Over bekwaamheidseisen kan ook advies worden gevraagd aan de Onderwijsraad en de in maart 2010 opgerichte Stichting van het Onderwijs

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.