De rentabiliteit van scholen in het primair onderwijs is in 2018 aanzienlijk gedaald. Dit blijkt uit de Onderwijs Benchmark van accountantsorganisatie Van Ree Accountants. Ten opzichte van 2017 is in 2018 de rentabiliteit gedaald van 1,5 procent naar 0,5 procent. Het groeiende personeelstekort en de groei in inhuur van personeel dat niet in loondienst is, is een belangrijke verklaring voor deze ontwikkeling. In het voortgezet onderwijs is de rentabiliteit juist licht gestegen: van 1,1 procent (2017) naar 1,3 procent (2018).

Uit de benchmark blijkt dat het primair onderwijs vermogender is dan het voortgezet onderwijs. De solvabiliteit 1 van het po was in 2018 62 procent, die van het vo 49 procent. Voor solvabiliteit 2 (eigen vermogen in combinatie met voorzieningen) is dit 76 procent in het po ten opzichte van 66 procent in het vo. Beide kengetallen zijn sinds 2013 niet veranderd. In de getallen is het private vermogen opgenomen. Het zogenaamde weerstandsvermogen van het po bedraagt 39 procent, in het vo is dit 29 procent. In het po neemt dit licht af en in het vo stijgt dit juist licht. Deze trend is in lijn met de ontwikkeling van de rentabiliteit. Ook in deze kengetallen is het private vermogen opgenomen.

Toename inhuur personeel
Uit de Onderwijs Benchmark blijkt ook dat de kosten voor inhuur van personeel niet in loondienst stijgen in het po. Het personeelstekort en de vervangingsproblematiek lijken het primaire onderwijs te raken. In 2016 bedroeg deze flexibele inhuur 2,9 procent van de totale personeelskosten, in 2018 3,5 procent. In het voortgezet onderwijs is geen sprake van toename, daar is het percentage van 3 procent sinds 2016 stabiel.
 
De accountantsorganisatie stelt de jaarlijkse Onderwijs Benchmark samen op basis van cijfers van DUO én de resultaten van eigen klanten.

Downloads

Gerelateerd nieuws