Dit schooljaar is er een andere lijn voor de indiening van de jaarstukken en de accountantscontrole. Alle stukken moeten vóór 1 juli 2007 door Cfi zijn ontvangen.Het tijdig en volledig indienen van de jaarstukken valt onder de verantwoordelijkheid van het bestuur van de school/scholen. Indien de stukken niet of niet volledig aan Cfi zijn toegezonden, wordt in strijd met artikel 171 van de Wet op het Primair Onderwijs gehandeld. Het niet naleven daarvan betekent dat de maandelijkse betalingen van de rijksbijdrage vanuit OCW aan het bestuur kunnen worden opgeschort

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws