Gelet op de bepaling in de CAO-PO 2016-2017 herinnert de AVS alle directeuren en adjunct-directeuren eraan zich voor 1 januari 2018 te registreren in het Schoolleidersregister PO. Hoe gaat het (her)registreren in het Schoolleidersregister in zijn werk?

(Adjunct-)directeuren die werkzaam zijn in het primair onderwijs, zijn sinds 1 februari 2013 verplicht om zich  in te schrijven en daarmee zich te registreren in het Schoolleidersregister PO. Schoolleiders die later in één van genoemde functies zijn begonnen, hebben nog tot uiterlijk 1 januari 2018 de tijd om zich te registreren.

Wat houdt registratie in?
Door te registreren als Registerdirecteur onderwijs (RDO) of Registeradjunct-directeur onderwijs (RADO) tonen (adjunct-)directeuren aan dat zij beschikken over de basiskwalificaties uit de Beroepsstandaard voor schoolleiders in het po. De beroepsstandaard wordt bepaald door de beroepsgroep zelf, vertegenwoordigd in het Schoolleidersregister PO.

Wat houdt herregistratie in?
Eenmaal geregistreerd blijven schoolleiders werken aan hun professionele ontwikkeling. Zo werken zij iedere vier jaar toe naar herregistratie.
Volgens cao-afspraken is registreren voor alle directieleden verplicht. (Adjunct-)directeuren hebt tot 1 januari 2018 de tijd om aan de registratiecriteria te voldoen door aan te tonen dat zij beschikken over de basiskwalificaties. Dat kan op een van de volgende manieren:

  • met een afgeronde gecertificeerde schoolleidersopleiding;
  • met een positief doorlopen gecertificeerd toetsingsassessment;
  • met een positief doorlopen EVC-procedure;
  • met individuele diplomawaardering;
  • met aspirant-registratie voor beginnende directeuren.

Registratie aanvragen
Als directieleden voldoen aan de registratiecriteria en hun opleiding, assessment-, EVC- of IDW-aanbieder in het register staat, dan kunnen zij deze als kwalificatie selecteren. Het is wel verplicht hieraan een bewijsstuk (diploma of certificaat) toe te voegen. Vervolgens kunnen zij hun registratie als RDO of RADO aanvragen.

Als (adjunct-)directeuren opleidingen gevolgd hebben die niet in het register zijn opgenomen, maar die samen wel laten zien dat aan de basiskwalificaties voldaan wordt, dan kunnen zij hun diploma’s laten waarderen. Zij motiveren hoe de door hen gevolgde opleidingen aansluiten bij de beroepsstandaard en bespreken dat met een deskundige.

Iemand die de (adjunct)directeursfunctie heeft, is geregistreerd als schoolleider, ook al heeft hij/zij lesgevende taken. Indien het directielid van functie verandert, dan kan hij/zij zich bij het lerarenregister aanmelden. Op dat moment geldt de herintredersregeling.

Het advies van de AVS is wel om, voordat de (adjunct-)directeur een opleiding gaat volgen, eerst te checken of de opleiding in het register is opgenomen, als hij/zij deze wilt gebruiken voor (her)registratie (zie link hieronder).

Bezwaar maken
Indien er een verschil van mening ontstaat over registratie of professionalisering, dan is er de regeling voor bezwaar en beroep. Een schoolleider die niet volgens een van de vier mogelijkheden die er zijn kan registreren, kan de commissie registratie in een brief om een registratiebesluit vragen.
Als de commissie besluit niet te registreren kan bij de commissie bezwaar worden gemaakt. Tegen een besluit op bezwaar van de commissie kan in beroep gegaan worden bij de Stichting Onderwijsgeschillen.

Links

Gerelateerd nieuws