Er moet in het primair onderwijs meer aandacht komen voor internationalisering. Dat is belangrijk omdat de wereld van kinderen steeds groter wordt en thema’s als duurzaamheid globaal moeten worden aangepakt. Dit zegt Petra van Haren in een interview met Nuffic.

De Nederlandse organisatie voor internationalisering van het onderwijs Nuffic interviewt AVS-voorzitter Petra van Haren ter gelegenheid van haar afscheid als AVS-voorzitter aan het eind van 2021. In het primair onderwijs mag meer aandacht komen voor internationalisering, vindt Van Haren. “Er ligt een uitdaging om aan te sluiten bij hoe de wereld van onze kinderen van nu en straks is, en dat zo te integreren in ons onderwijs, dat ze er later voor zijn toegerust.” Door ICT en mobiliteit wordt de wereld van kinderen steeds groter. “Het is een kans om daar op aan te haken met kennis delen, niet alleen op het niveau van de schoolleider en de leerkracht maar ook voor onze kinderen.”

Voor internationalisering is het belangrijk dat scholen de juiste netwerken kennen. Thema’s die zich aandienen zijn onder meer duurzaamheid. Van Haren: “Binnen een school kun je in je eigen context gaan zoeken. Van hoeveel bloementuintjes je in de omgeving hebt voor de bijen tot wat voor producten je in school gebruikt, zoals plastic of papier. Door het in de eigen context te doen, bereid je kinderen voor om later gezamenlijk vanuit globaal perspectief thema’s aan te pakken. Je zorgt ervoor dat kinderen zijn toegerust voor hun toekomst. Daarom vind ik uitwisseling super belangrijk, zowel nationaal als internationaal.”

Bestuurders en schoolleiders moeten hierop beleid formuleren en een visie ontwikkelen, vind Van Haren. “Internationalisering is niet alleen dat je naar het buitenland gaat, maar komt ook jouw school binnen. Daarvanuit kun je keuzes maken, bijvoorbeeld of meertaligheid past bij je school. En welke taal dan: Engels of als je in een grensstreek zit misschien wel Duits? Als je heel veel Poolse kinderen hebt misschien wel Pools. Visie gaat altijd vooraf aan wat je doet. Dan kan je doelen stellen en aan de slag en de relatie leggen tussen wereldburgerschap, internationalisering en diversiteit.”

Link

 “Onderwijs moet meer aandacht hebben voor de steeds grotere wereld”

Gerelateerd nieuws