Rekenvoorbeelden onderhandelaarsakkoord

Uitgangspunten:getallen zijn afgerond; de stijgingspercentages zijn gerelateerd aan de situatie voor het dichten van de loonkloof; de vakantietoeslag is berekend op kalenderbasis.

A11, trede 14

Stel een adjunct-directeur is ingeschaald in A11, trede 14. Het bijbehorende salaris is € 4345 per maand, en per jaar € 60013 (inclusief levensloop, vakantiegeld en eindejaarsuitkering).

Conversie:
Salaris plus levensloop= €4345 + 35 (0,008*4345) = € 4380 (maandsalaris)
Maandsalaris + 2%= € 4380 * 1,02 = € 4467
De naast-hogere trede in de VO schaal, de nieuwe A11 is trede 12, salaris € 4470.

Na conversie wordt de adjunct-directeur ingedeeld in A11 trede 12 VO, salaris € 4470 + arbeidsmarkttoeslag € 133 = € 4603 per maand. Dat is een stijging van stijging van 5,1%. Inkomen op jaarbasis is € 63999 (inclusief vakantiegeld en eindejaarsuitkering); dat is een stijging van 6,6 %.

Per 1 augustus 2022 komt de adjunct-directeur in A11 trede 13 VO, salaris € 4624 + arbeidsmarkttoeslag € 133 = € 4757 per maand. Dat is een stijging van 8,6% per maand. Inkomen op jaarbasis €  66149 (inclusief arbeidsmarkttoelage, vakantiegeld en eindejaarsuitkering); dat is een stijging 10,2%.

Wat betekent dat voor 2022:

Het inkomen van deze adjunct-directeur wordt € 64895 (7 maanden in trede 12 en 5 maanden in trede 13), een stijging van € 4882, dat is 8,1%.

D12, trede 13   

Stel een schoolleider is ingeschaald in D12, trede 13. Het bijbehorende salaris is € 5286 per maand,  per jaar is dat  € 73010 (inclusief levensloop, vakantiegeld en eindejaarsuitkering).

Conversie:
Salaris plus levensloop= € 5286 + 42 (0,008*5286) = € 5328 (maandsalaris)
Maandsalaris + 2%= € 5328 * 1,02 = € 5435
De naast-hogere trede in de VO schaal, de nieuwe D12 is trede 12, salaris € 5784.

Na conversie wordt de schoolleider ingedeeld in trede D12, trede 12, salaris is € 5784 + arbeidsmarkttoelage € 200= € 5984 per maand. Dat is een stijging van 12,3%.  Dit is de laatste trede van D12, dus heeft deze schoolleider ook recht op een bindingstoelage van € 1591. Daarmee komt het inkomen op jaarbasis uit op € 84733 (inclusief bindingstoelage, arbeidsmarkttoelage, vakantiegeld en eindejaarsuitkering). Dat is een stijging van 15,9% per jaar.

Deze schoolleider zit al in de eindtrede en zal dus in augustus geen stap meer maken.

Wat betekent dat voor 2022:

Het inkomen van deze directeur wordt € 84733, een stijging van € 11651, dat is 15,9%.

D13, trede 16

Stel een schoolleider is ingeschaald in D13, trede 16. Het bijbehorende salaris is € 6125 per maand, per jaar € 84683 (inclusief levensloop, vakantiegeld en eindejaarsuitkering).

Conversie:
Salaris plus levensloop= € 6125 +49 (0,008*6125) = € 6174 (maandsalaris)
Maandsalaris + 2%= € 6174 * 1,02 = € 6297
De naast-hogere trede in de VO schaal, de nieuwe D13 is trede 13, salaris € 6270.

Na conversie wordt de schoolleider ingedeeld in D13, trede 13, salaris is € 6270 + arbeidsmarkttoelage € 100 = € 6370. Dat is een stijging van 3,2%. Daarmee komt het inkomen op jaarbasis uit op € 88991 (inclusief bindingstoelage, arbeidsmarkttoelage, vakantiegeld en eindejaarsuitkering). Dat is een stijging van 5,1% per jaar.

Deze schoolleider zit al in de eindtrede en zal dus in augustus geen stap meer maken.

Wat betekent dat voor 2022:

Het inkomen van deze directeur wordt € 88991, een stijging van € 4308, dat is 5,1%.

Bijzondere situatie: Salarisperspectiefgarantie

Schoolleider is van DC  naar D12 geplaatst in augustus 2020.

datum‘oude DC +toelagenD12Salarisgarantie perspectiefArbeidsm. toelageBindings-toelageopmerking
1-8-20205535 (tr . 13)5527 (tr.15)8   
1-1-2021 (+2,25%)565956518   
1-8-20205770 (tr 14)5651119   
1-1-2022 (loonkloof)577057842001331.Stijging ruim 5% 2.EJU + 2, 03%
1-8-20225890  (tr.15)57841062001331.Stijging ruim 5% 2.EJU + 2, 03%

Bekijk het volledig onderhandelaarsakkoord.

Om inzicht te krijgen in je exacte individuele situatie kan de AVS Helpdesk desgewenst een berekening maken. Stuur daarvoor een e-mail met je lidmaatschapsnummer naar helpdesk@avs.nl.