Rekentoets voor pabo verplicht

Scholieren die in augustus 2007 willen beginnen met de lerarenopleiding voor het basisonderwijs (pabo), moeten begin volgend jaar al een rekentoets afleggen. Ze hebben dan nog een half jaar de tijd om, als dat nodig is, hun rekenvaardigheden bij te spijkeren.Dit zijn minister Van der Hoeven en de HBO-raad (de verenigde hogescholen) overeengekomen. Het gaat om een tijdelijke noodmaatregel, in afwachting van een structurele oplossing voor de slechte reken-vaardigheid van eerstejaars pabo-studenten.De zogenoemde diagnostische toets heeft geen gevolgen voor het recht om aan de pabo te beginnen. Eer-der kwamen ministerie en hogescholen al overeen dat vanaf augustus dit jaar pabo-studenten aan begin en einde van het eerste jaar zullen worden getoetst op hun taal- en rekenvaardigheden. Wie aan het einde van het jaar nog steeds onvoldoende scoort, moet de opleiding verlaten (bindend studieadvies). Op de langere termijn gaan het ministerie van OCW en de HBO-raad onderzoeken wat de oorzaak is van het probleem en welke maatregelen nodig zijn. Onduidelijk is of het gaat om bijvoorbeeld weg-gezakte of ontbrekende kennis, het wiskundeonder-wijs zelf, de perikelen rond de Tweede Fase of het toegenomen gebruik van de rekenmachine. Een Kamermeerderheid wil wiskunde verplicht stellen voor pabo-studenten.Volgens Van der Hoeven is dat echter geen garantie voor het kunnen rekenen. Een mogelijke oplossing is, zo schrijft de minister aan de Kamer, een nieuw vak rekenen op havo en vwo, verplicht voor pabo-studenten. Een andere optie is selecteren bij toelating tot de pabo, zoals bij de kunst-academies. De Kamer zal hierover vóór 1 juni 2006 worden geïnformeerd. Volgens de AVS is het niet aan de politiek, maar aan de schoolleiders om samen met hun team bij de opleidingen duidelijk te maken welke eisen de school stelt aan het (reken)niveau van aankomende onderwijsgevenden.BronKadernieuws 6 – februari 2006

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.