Rekentoets voor Pabo-studenten vanaf september 2006

Toen begin dit jaar bleek dat sommige Pabo-studenten slechter in rekenen zijn dan de beste leerlingen uit groep acht, besloot minister Van der Hoeven samen met de HBO-raad de problemen aan te pakken.Nieuwe Pabo-studenten krijgen voortaan aan het begin van de propedeuse een rekentoets die moet uitmaken welke studenten bijlessen nodig hebben. Aan het einde van het eerste studiejaar wordt de toets opnieuw gegeven. Een onvoldoende voor deze tweede toets betekent dat de student niet verder mag studeren aan de Pabo. De rekentoets zal vanaf september 2006 gebruikt gaan worden. In oktober verwacht de HBO-raad ook een taaltoets in te kunnen voeren. Op 1 juni aanstaande zal de minister eveneens haar plannen op tafel leggen voor de verbetering van de rekenvaardigheid van middelbare scholieren.ActueelKader Primair 9 – mei 2006

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.