Rekentoets telt niet mee voor het eindexamen van dit schooljaar

Op voorstel van Minister Slob heeft de ministerraad ermee ingestemd dat de rekentoets dit schooljaar niet meer meetelt voor het eindexamen vwo. Dat twittert onderwijsminister op vrijdag 15 december.

Een tijdje geleden liet Slob al doorschemeren in antwoord op Kamervragen dat hij de rekentoets niet meer mee wilde laten tellen voor het eindexamen en dat hij het belangrijk vindt dat leerlingen, docenten en scholen snel weten waar ze aan toe zijn. Op vrijdag 15 december twittert de onderwijsminister (@arieslob):
‘Goed nieuws voor ca 44.000 VWO-leerlingen: de ministerraad heeft vandaag op mijn voorstel besloten dat de rekentoets niet mee telt voor het eindexamen van dit schooljaar.’
 
De rekentoets wordt dit jaar wel afgenomen, maar telt niet meer mee voor het behalen van het vwo-diploma.
 
Alternatief rekentoets
Betrokkenen werken aan een plan hoe rekenen kan meetellen voor het behalen van een diploma in het vmbo, havo, vwo en mbo. De hele onderwijsinhoud van basisonderwijs en voortgezet onderwijs wordt momenteel tegen het licht gehouden in curriculum.nu. Ook rekenen moet daarbij een stevige plaats krijgen. Als inbreng hiervoor ontwikkelt de Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren een alternatief voor de rekentoets.
 
Kritiek op rekentoets
De rekentoets werd in het schooljaar 2013-2014 ingevoerd door toenmalig staatssecretaris Sander Dekker met het doel de rekenkwaliteiten van scholieren te verbeteren. De toets was aan veel kritiek onderhevig.

Links

Downloads

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.