Heeft de inzet van de middelen op individuele scholen ook echt geleid tot een lagere werkdruk in het primair onderwijs? Dat vraagt de Rekenkamer zich af in zijn ‘Resultaten verantwoordingsonderzoek 2018 Ministerie van OCW’. De Rekenkamer vindt het opmerkelijk dat minister Slob in 2019 al een deel van de tweede tranche wil uitbetalen zonder dat bekend is of de inzet van de middelen daadwerkelijk tot een lagere werkdruk heeft geleid.

“Om te bepalen of beleidsdoelen gehaald zijn, is het nodig dat de minister voldoende informatie verzamelt over de behaalde maatschappelijke resultaten. Dat dit lastig kan zijn, zien we dit jaar terug bij de extra middelen voor het verlagen van de werkdruk in het primair onderwijs”, aldus de Rekenkamer. De Rekenkamer wil het risico verkleinen dat het geld wordt toegekend aan scholen die het extra geld niet op de juiste wijze hebben ingezet. “De bedoeling was dat de tweede tranche pas wordt uitbetaald als de eerste tranche daadwerkelijk conform de afgesproken procedure ingezet is voor een lagere werkdruk en de resultaten hiervan merkbaar zijn.”

De minister geeft in een reactie een toelichting op zijn besluit om een deel van de tweede tranche van de werkdrukmiddelen al dit jaar uit te willen betalen. Uit werkbezoeken bleek dat de druk op leraren nog steeds hoog is en dat, hoewel de werkdrukmiddelen niet bedoeld zijn als oplossing voor het lerarentekort, de inzet ervan wel helpt om de ervaren problemen te verminderen. Daarbij werd de vraag gesteld of de middelen van de tweede tranche niet eerder toegekend konden worden. Naar aanleiding van deze vraag zijn er drie aanvullende onderzoeken uitgevoerd naar de wijze waarop de middelen worden ingezet en of deze inzet bijdraagt aan de werkdrukvermindering. De minister noemt ook de peiling van de AVS uit februari 2019 over de (besteding van de) werkdrukmiddelen die hem tot dit besluit heeft aangezet.
 

Links

Gerelateerd nieuws