Scholen in het voortgezet onderwijs krijgen met ingang van het schooljaar 2019-2020 een vergoeding voor het vervoer bij een excursie naar de Tweede Kamer. Voor het organiseren van het vervoer blijven scholen zelf verantwoordelijk.

Vanaf september 2019 kunnen scholen de reiskosten naar Den Haag declareren bij ProDemos. De subsidie vanuit het Ministerie van Binnenlandse zaken waarmee de reiskostenregeling wordt gefinancierd geldt uitsluitend voor scholen voor voortgezet onderwijs. Ook scholen van het praktijkonderwijs en het vso komen in aanmerking voor de nieuwe reiskostenregeling. De regeling geldt uitsluitend voor groepsvervoer.

Er zijn diverse educatieve programma’s per schoolsoort. Het bezoek aan de Tweede Kamer is een gevarieerd programma met verschillende interactieve onderdelen.

Links

Gerelateerd nieuws

  • Zonder eindtoets naar de middelbare school

  • Coalitie-Y wil niveauverbetertoets voor brugklassers

  • Doorstroom vmbo-havo en havo-vwo wettelijk geregeld

  • Aanmelden Innovatietraject nieuwe schooljaar voor vo-scholen