Voor de aanpak van het lerarentekort is het belangrijk om een goed beeld van de omvang te hebben. Het ministerie van OCW wil meer inzicht in hoe groot het lerarentekort nu, over een week en over een maand is. Daarom roept het ministerie scholen op om de tekorten op hun school via lerarentekortisnu.nl te registreren.
 
Met de gegevens uit de registraties kan het ministerie zijn aanpak blijven verbeteren. Naast de cijfers die het ministerie al heeft, bijvoorbeeld over vacatures in de afgelopen maanden en tekorten in de komende jaren, zijn er ook actuele gegevens nodig. Leraar Eddy Erkelens heeft hiervoor enige tijd geleden de website www.lerarentekortisnu.nl opgericht. OCW en Eddy Erkelens werken nu samen om goede gegevens te verzamelen.
 
Het is essentieel dat de registratie goede gegevens oplevert. Daarom is het belangrijk dat scholen bij het invoeren van de tekorten een geldig emailadres opgeven om een account voor de school aan te maken. Er wordt gecontroleerd op dubbele meldingen.

Links

Gerelateerd nieuws