De criteria voor een volwaardige registratie in het Schoolleidersregister PO zijn bekend. Als schoolleiders aan de criteria voldoen, kunnen zij zich vanaf 2014 laten registreren als (adjunct-)directeur.
 
Om te registreren moeten directeuren en adjunct-directeuren een schoolleidersopleiding hebben afgerond. De opleidingen die hiervoor in aanmerking komen, worden in het register opgenomen. In de komende maanden is het aan de opleiders om de gegevens van de betreffende opleidingen door te geven aan het register en aan de hand daarvan wordt de lijst met gecertificeerde opleidingen samengesteld. Zodra de opleidingen bekend zijn worden deze in het register gezet. Naar verwachting staan de eerste opleidingen hier begin 2014 in. Ook kunnen (adjunct-)schoolleiders de assessments, waarmee ze aantonen de kennis en vaardigheden te hebben verworven van de schoolleidersopleidingen, aangeven in het register.
 
Nieuwe release in december
In december komt er weer een nieuwe release van het schoolleidersregister. Vanaf dan kunnen opleidingen worden ingevoerd in het register, zodat schoolleiders kunnen zien met welke opleidingen voldaan kan worden aan de criteria. Zodra de door de schoolleider gevolgde opleiding in het register is opgenomen, kan de registratie aangevraagd worden. Op het moment dat de nieuwe release live gaat, ontvangt de schoolleider per mail en via www.schoolleidersregisterspo.nl meer informatie over de nieuwe mogelijkheden.
 
In gesprek met doelgroep

Schoolleiders kunnen zich nog steeds aanmelden voor de doelgroepgesprekken die het Schoolleidersregister PO de aankomende maanden organiseert. In groepen van circa tien personen gaat het register met schoolleiders in gesprek. De kernvraag bij deze gesprekken zal zijn: hoe verhouden persoonlijke- en omgevingsaspecten zich tot algemene basiscompetenties voor schoolleiders? De groepen zullen bestaan uit schoolleiders vanuit verschillende regio’s en met een zo groot mogelijke diversiteit in achtergrond (schoolsoort, schoolomgeving, besturingsstructuur). Het streven is om zoveel mogelijk aspecten te verzamelen die inzicht geven in de professionele kwaliteiten van een schoolleider in het primair onderwijs.
 
Meer informatie over data en locaties van de verkennende gesprekken: www.schoolleidersregisterpo.nl
 

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws

  • Onderwijsraad: het onderwijs moet inclusiever

  • Monitor Hybride onderwijs: reflectie op afstandsonderwijs

  • Sterke schoolleiders belangrijk punt voor politieke verkiezingsprogramma’s

  • Vernieuwde Canon van Nederland gepresenteerd