In de CAO PO is afgesproken dat iedere schooldirecteur uiterlijk op 1 januari 2018 geregistreerd staat in het Schoolleidersregister PO. Over een paar maanden is het al zo ver. Het Schoolleidersregister legt uit wat schooldirecteuren nog kunnen doen voor 1 januari. En wat zegt de cao precies over registreren?

De datum van 1 januari 2018 komt snel dichtbij. Wie nog niet geregistreerd is als Registerdirecteur Onderwijs (RDO) of Registeradjunct-directeur onderwijs (RADO) moet dit zo snel mogelijk doen.
Om te kunnen registreren als RDO of RADO toont de schooldirecteur aan dat hij/zij beschikt over de basiskwalificaties die van schoolleiders verwacht mogen worden. Deze staan beschreven in de beroepsstandaard voor schoolleiders in het po. Er zijn verschillende manieren waarop schoolleiders dit kunnen aantonen:
–   met een afgeronde gecertificeerde schoolleidersopleiding
–   met een positief doorlopen gecertificeerd toetsend assessment
–   met een positief doorlopen EVC-procedure
–   met individuele diplomawaardering
–   met aspirant-registratie voor beginnende directeuren.

Staat deze opleiding, assessment-, EVC- of IDW-aanbieder in het register, dan kunnen schoolleiders inloggen op hun persoonlijk account, hun kwalificatie selecteren en hiermee registratie aanvragen.
Schoolleiders die op dit moment nog niet beschikken over een kwalificatie waarmee zij zich kunnen registreren, kunnen met een aantal van bovenstaande beschreven manieren  ook op korte termijn nog aantonen dat zij voldoen aan de registratiecriteria. Zij kunnen met hun bestuur bespreken wat voor hen de beste optie is, of contact opnemen met het Schoolleidersregister PO voor meer informatie. 

Vraag op tijd registratie aan
Iedere aanvraag wordt getoetst door adviseurs van het Schoolleidersregister PO. Vervolgens worden de aanvragen voorgelegd aan de Commissie Registratie. Deze commissie, bestaande uit schoolleiders, beoordeelt de aanvraag.
De registratie-aanvragen  worden zo spoedig mogelijk behandeld.  Het Schoolleidersregister PO verwacht in de laatste maanden veel aanvragen. Als de schooldirecteur er zeker van wil zijn dat zijn aanvraag vóór 1 januari 2018 goedgekeurd is, is het zaak  ruim op tijd de registratie aan te vragen. Wanneer de aanvraag aan alle gevraagde eisen voldoet, wordt de registratie goedgekeurd en is de schooldirecteur voor vier jaar geregistreerd. 
Eenmaal geregistreerd blijven schoolleiders werken aan hun professionele ontwikkeling. Zo werkt elke schooldirecteur iedere vier jaar toe naar herregistratie.

CAO PO
Volgens artikel 9.12 uit de cao po zijn alle directieleden verplicht zich in te schrijven, te registreren en te herregistreren in het Schoolleidersregister PO. De werkgever vergoedt de jaarlijkse bijdrage.
Artikel 9.11 stelt dat schoolleiders in het kader van de gesprekkencyclus afspraken maken over de professionele ontwikkeling. Deze afspraken vallen binnen het kader van de bekwaamheidseisen die het Schoolleidersregister PO stelt en zijn gericht op het kunnen realiseren van de ontwikkelingsdoelen van de organisatie. Elke schoolleider in het po heeft recht op een professionaliseringsbudget van  3.000 euro per jaar (naast bestaande scholingsbudgetten). Schoolleiders kunnen dit budget maximaal drie jaar sparen om bijvoorbeeld te gebruiken voor een opleiding die meer kost. In de jaarlijkse gesprekken worden de besteding van het scholingsbudget en de professionele ontwikkeling van de schooldirecteur besproken.

Ontslaggrond
Schoolleiders die op 1 januari 2018 niet geregistreerd zijn, kunnen volgens de cao hun directiefunctie niet meer vervullen. Het ontbreken van (her)registratie is een ontslaggrond (artikel 3.11.1 sub i en artikel 4.8 sub m). Het schoolbestuur is in dit geval verplicht om een andere functie aan te bieden waarvoor de schoolleider wel gekwalificeerd is, mits deze functie beschikbaar is. Wanneer een schoolleider als gevolg van verwijtbaar handelen door de werkgever niet in staat is gesteld te voldoen aan de registratieplicht, en de schoolleider hierdoor schade lijdt binnen of direct aansluitend aan zijn dienstverband, is de werkgever die in gebreke is gebleven, aansprakelijk. Om te kunnen registreren als RDO of RADO moet u aantonen te beschikken over de basiskwalificaties die van u als schoolleider verwacht mogen worden. U kunt dit op verschillende manieren aantonen.

Werkgevers zijn verplicht zich te houden aan alle bepalingen uit de cao en kunnen hierop aangesproken worden. Het is dus belangrijk dat de registratie snel in orde is.

Gerelateerd nieuws

  • Nieuwe versie servicedocument Covid-19 van OCW

  • Meerderheid ouders geen voorstander van extra coronamaatregelen

  • Inschrijving EU-schoolfruit geopend

  • Voldoende personeel grote zorg voor schoolleiders