De eerste groep schoolleiders is geregistreerd in het Schoolleidersregister PO. Vanaf nu mogen 23 directeuren en vijf adjunct-directeuren zich Registerdirecteur Onderwijs of Registeradjunct-directeur Onderwijs noemen. Zij voldoen aan criteria die de beroepsgroep zelf heeft vastgesteld.

Ursie Lambrechts, voorzitter Schoolleidersregister PO: “Wij zijn erg blij dat de eerste schoolleiders als Registerdirecteur en Registeradjunct-directeur geregistreerd zijn. Zij laten hiermee zien dat zij voor hun vak en voor de kwaliteit van het onderwijs staan. Door te blijven professionaliseren kunnen schoolleiders de uitdagingen van het beroep, nu en in de toekomst, aan en vormen zij een voorbeeld voor hun onderwijspersoneel.”

Registratie
Om zich te kunnen registreren als Registerdirecteur Onderwijs (RDO) of als Registeradjunct-directeur (RADO) moeten schoolleiders aantoonbaar beschikken over de basiskwalificaties die staan beschreven in de beroepstandaard voor schoolleiders in het primair onderwijs. Dat kan een afgeronde schoolleidersopleiding zijn of een met goed gevolg afgeronde assessment. Een commissie van onder andere schoolleiders beoordeelt of zij aan de registratiecriteria voldoen. In cao-afspraken is het registreren verplicht gesteld. Tot nu hebben ruim 5600 schoolleiders zich ingeschreven voor het Schoolleidersregister PO met als doel zich uiteindelijk te registeren. Op 6 mei krijgen zij hun bewijs van registratie op een bijeenkomst van het Schoolleidersregister over de ontwikkeling van de herregistratiecriteria in Amersfoort. Op die dag krijgen schoolleiders tevens de mogelijkheid om mee te denken en mee te bepalen hoe het herregistratiesysteem en de herregistratiecriteria eruit gaan zien.

Tekentafel
Sinds september 2013 wordt gewerkt aan de totstandkoming van een methode voor herregistratie en de herregistratiecriteria. Verschillende bestaande methoden zijn  bestudeerd, er zijn gesprekken gevoerd met schoolleiders, besturen en opleiders en actuele ontwikkelingen met betrekking tot het schoolleidersvak zijn in kaart gebracht. Uit deze bevindingen zijn verschillende schetsen voor methoden van herregistratie naar voren gekomen.  Op  6 mei 2014 organiseert het Schoolleidersregister PO een rondetafelbijeenkomst waar de verschillende mogelijkheden van herregistratiesystemen worden besproken. Wat heeft de schoolleider nodig om te kunnen blijven professionaliseren? En op welke wijze kan het Schoolleidersregister hier een goede rol in spelen en ondersteuning bieden? Het register wil samen met schoolleiders de schetsen verder uitwerken tot goede herregistratiecriteria die aansluiten bij de ontwikkelingen en uitdagingen van het vak.

De bijeenkomst vindt plaats in Leerhotel het Klooster te Amersfoort, van 10.00 tot 13.30 uur.
Meer informatie en aanmelden: www.schoolleidersregisterpo.nl/nieuws/detail/6-mei-aan-de-tekentafel
 

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws

  • E-mailservice ‘Regelingen OCW’ gestopt per 1 augustus 2020

  • Wijzigingen onderzoekskaders inspectie

  • Nieuwe consultatie wetswijziging medezeggenschap scholen

  • Stappen gezet in toepassing Meldcode huiselijk geweld