Register Onderwijsdeelnemers sluit op 6 december

Op 6 december 2021 sluit het huidige Register Onderwijsdeelnemers (ROD, voorheen BRON). Dit is nodig om in januari 2022 het vernieuwde ROD voor po in gebruik te kunnen nemen.

Scholen kunnen nog tot maandag 6 december, 18.00 uur leerlinggegevens uitwisselen. Daarna worden de gegevens uit het huidige ROD overgezet naar het vernieuwde ROD. In de 1e weken van 2022 sluiten alle po-scholen aan op het nieuwe ROD.

Verzuimmeldingen

Tijdens de sluiting is het alleen mogelijk verzuim te melden voor leerlingen die al in ROD staan. Leerplichtambtenaren kunnen die meldingen in behandeling nemen.
Voor leerlingen die (nog) niet in ROD staan, kan je geen verzuim melden. Dit kan pas als alle gegevens overgezet zijn naar het vernieuwde ROD. Is het voor die tijd toch nodig dat een leerplichtambtenaar actie onderneemt? Neem dan telefonisch of per e-mail contact op met de leerplichtambtenaar van de gemeente.

Links