Ben je leraar of schoolleider in het primair of voortgezet onderwijs? In juni organiseren de AVS en de PO-Raad in samenwerking met schoolbesturen/scholen verschillende regiobijeenkomsten die je kunt bijwonen om mee te praten over de opbrengsten van Curriculum.nu. Op basis van jouw input worden deze verder aangescherpt. Jouw feedback is dus van groot belang. Je bent van harte welkom!

PROOLeiden/OBSG Leiderdorp organiseren een regionale feedbackbijeenkomst. Ga in gesprek gaan met leraren en schoolleiders die de bouwstenen voor de nieuwe kerndoelen hebben ontwikkeld. 
Wanneer: 6 juni 2019
Locatie: Huis van het Onderwijs, Elisabethhof 21, Leiderdorp
Tijd: 18:00-20:30 uur
Leergebieden: Rekenen & Wiskunde, Mens & Maatschappij, Mens & Natuur, Engels/Moderne vreemde talen, Kunst & Cultuur
Aanmelden: voor 29 mei via secretariaat@avs.nl

Data voor de regio's Zwolle, Noord-West Brabant en Oost-Nederland worden binnenkort bekend gemaakt.

Gerelateerd nieuws