Regionaal samen optrekken tegen personeelstekorten

Onderwijsministers Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) en Dijkgraaf (Hoger Onderwijs) hebben voor de zomer aangekondigd dat er een betere aanpak van het personeelstekort in het onderwijs nodig is, waarbij ook onorthodoxe maatregelen nodig zijn. “Er is geen simpele oplossing voor de grote personeelstekorten. Goed onderwijs realiseren we in deze tijd van tekorten alleen als we bereid zijn te denken en handelen vanuit het collectieve en maatschappelijke belang. De ingreep voor regionale aanpak biedt zeker kansen. De uitvoering en invulling daarvan moet echt verlichting gaan brengen voor schoolleiders. Zij lopen al jaren de gaten in de formatie dicht en komen daardoor onvoldoende toe aan hun strategische taken,” aldus Karin Straus.

Deze week heeft de Minister een brief aan de Tweede Kamer gestuurd waarin hij aankondigt dat schoolbesturen en vertegenwoordigers van leraren en schoolleiders uit het primair en voortgezet onderwijs, mbo-instellingen, lerarenopleidingen en gemeenten regionaal bindende afspraken gaan maken, zodat er niet met elkaar geconcurreerd wordt om personeel, maar juist samen opgetrokken. Gezamenlijk worden een aantal personeelsvraagstukken, zoals werving en selectie, ontwikkeling en begeleiding, opgepakt om zo de aantrekkelijkheid van het werken in het onderwijs regionaal te bevorderen.

Dat is een grote uitdaging, nu er in de hele arbeidsmarkt veel vacatures zijn en steeds meer leraren de komende jaren met pensioen gaan. Bovendien zijn de tekorten oneerlijk verdeeld: de ene school heeft genoeg mensen, de ander veel te weinig. Schoolleiders zien zich genoodzaakt om klassen naar huis te sturen, omdat er geen vervanger te vinden is als een leraar ziek is.

Onderdeel van de afspraken is ook dat scholen in het primair en voortgezet onderwijs, onder voorwaarde van kwaliteit, tijdelijk meer ruimte kunnen krijgen voor afspraken over de onderwijstijd, zodat er een vijfdaagse schoolweek is en blijft. Ook kijken de betrokken partijen (waaronder de AVS) naar het optimaliseren van het bevoegdhedenstelsel en de lerarenopleiding verder te optimaliseren, zodat bijvoorbeeld de kennis en kunde van zij-instromers goed op waarde wordt geschat. Zo krijgen we meer bevoegde mensen die in het onderwijs willen werken, want kwaliteit van het onderwijs blijft voorop staan.

OCW is over de personeelstekorten het gesprek aangegaan met schoolbestuurders en schoolleiders, leraren, ouders, leerlingen en vele anderen met een hart voor onderwijs. AVS heeft ook aan deze gesprekken deelgenomen. Is regionale samenwerking een oplossing voor het probleem? AVS-voorzitter Karin Straus: “De komende weken bespreken we als AVS deze brief van de ministers met onze ledenvertegenwoordiging. Wij zien dat onze schoolleiders door de huidige krappe arbeidsmarkt in het onderwijs dagelijks worstelen om de bezetting op hun school rond te krijgen. Regionale samenwerking kan mogelijk helpen om hen bij deze worsteling te helpen. Daarnaast kan de regionale samenwerking ook ingericht worden om kweekvijvertrajecten voor schoolleiders vorm te geven. Veel schoolbesturen zijn daar alleen te klein voor. Door het wederom toegenomen tekort aan schoolleiders (recente cijfers gaven aan dat het tekort is opgelopen tot 13,6%) is dat echter ook dringend nodig.”

Neem contact op met de AVS Helpdesk
De telefonische helpdesk van de AVS is er voor alle professionele vragen die je in je dagelijkse werk tegenkomt. Je krijgt direct een deskundige medewerker aan de lijn die je vraag beantwoordt of ervoor zorgt dat je binnen één werkdag teruggebeld wordt. Deze adviesdienst is voor leden gratis.

Vermeld altijd je lidmaatschapsnummer als je contact opneemt met de Helpdesk

030-2361010 of stuur een e-mail naar helpdesk@avs.nl

Meer informatie over de AVS Helpdesk en openingstijden

Link