Regiobijeenkomst Passend Onderwijs

Naast de belangrijke positie voor schoolleiders in het traject Passend onderwijs is een fundamentele rol weggelegd voor leerkrachten. Omdat in veel instrumenten rondom Passend onderwijs deze rol in de klas onderbelicht blijft, ontwikkelde de AVS de simulatietool Kind op de gang!®.Met dit product kunnen scholen in de laatste week van mei kosteloos kennismaken.

De simulatie, die een schoolteam gedurende een (studie)dag bij de thematiek betrekt, biedt:
• betrokkenheid en draagvlak vanuit de teams (bottom-up proces)
• inzicht in competenties en gewenste competenties bij individu en team
• een overzichtelijk beeld per bestuur of samenwerkingsverband van de (on)mogelijkheden per school
• de mogelijkheid om per school, bestuur of samenwerkingsverband strategische keuzes te maken
• visie en beleid om Passend onderwijs te concretiseren

Al meer dan 150 scholen hebben deze simulatie de afgelopen maanden met hun teams uitgevoerd en meer dan 200 scholen hebben zich al ingeschreven voor het komende schooljaar. Deelnemende teams zijn enthousiast over de opbrengst – een schoolzorgprofiel ontwikkelen – en de mogelijkheden voor vervolg.In de week van maandag 26 tot vrijdag 30 mei aanstaande biedt de AVS scholen de mogelijkheid om tijdens verschillende regionale bijeenkomsten kosteloos kennis te maken met Kind op de Gang!®.Overzicht van data en tijdstippen van de regiobijeenkomstenvrijdag 30 mei a.s. van 13.00 – 15.00 uur: Kind op de Gang Amsterdam, Basisschool De achthoek, Baron G.A. Tindalplein 12, 1019 TJ Amsterdam, tel. 020 – 4192915. dinsdag 3 juni a.s. van 15.00 – 17.00 uur: Openbare basisschool Nico Tinbergen, Kievitlaan 63, 1742 AC Schagen.In Groningen, Utrecht, Middelburg en Maastricht zal tijdens de bijeenkomst een eenvoudige maaltijd worden geserveerd.Aanmelden: kindopdegang@avs.nl o.v.v. welke sessie, naam, functie, emailadres, telefoonnummer en indien van toepassing lidmaatschapsnummer AVS. Degenen die zich aanmelden ontvangen informatie over de exacte locatie.Meer weten?Dossier Passend onderwijs

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.