Regiobijeenkomst kennis uit onderzoek in onderwijs

AVS organiseert regelmatig netwerken in de regio om met schoolleiders in gesprek te gaan over actuele onderwerpen. In het voorjaar van 2024 ontmoeten we elkaar rondom de verbinding tussen onderwijsonderzoek en de onderwijspraktijk. AVS wil met schoolleiders in gesprek, met inbreng vanuit het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek en het programma Ontwikkelkracht. Schrijf je vandaag in!

In de regiobijeenkomsten die AVS organiseert willen we met schooldirecteuren en middenmanagers in gesprek over hoe we onderwijsonderzoek en de dagelijkse lespraktijk beter met elkaar kunnen verbinden. Kees Theunis en Mireille Dees, beiden van het NRO, nemen je mee in hoe je kennis uit onderzoek kunt vinden om tot doeltreffende aanpakken te komen. Je gaat meteen aan de slag met een vraagstuk dat speelt bij jou op school. Arjen Toet zal namens het programma Ontwikkelkracht de aanwezigen informeren over de mogelijkheden van het programma. Tijdens de regiobijeenkomst is er verder ruimte om met elkaar over deze thema’s het gesprek aan te gaan in de aansluitende lunch.

Ontwikkelkracht ondersteunt schoolleiders en hun teams in het blijvend verbeteren van de onderwijskwaliteit. Schoolteams krijgen de nodige ruimte, tijd en kennis om zelf de regie te nemen over de ontwikkeling van hun onderwijs. De eigen vraag van de school is hierbij het vertrekpunt. Met deze aanpak streven we naar een blijvend effect op de leerprestaties en het werkplezier. Belangrijke elementen in het programma zijn de pijlers onderzoeks- en verbetercultuur en kennisdeling, waarbinnen wordt samengewerkt met partners als Groeikracht, De Transformatieve school en het NRO.

Data en locatie


10 apr

22 mei

Tijd
De regiobijeenkomsten vinden plaats op woensdagen van 9.30 tot 13.00 uur. Weet dat er volop ruimte is om met elkaar deze thema’s te bespreken tijdens de aansluitende lunch. Graag tot dan!

Prijs
Leden: € 25,00
Niet-leden: €50,00

Doelgroep
Schooldirecteuren, beleidsmedewerkers schoolbesturen

Heb je vragen over dit aanbod? Neem dan gerust contact op met Lambert van der Ven, beleidsadviseur Onderwijskwaliteit en Leiderschap bij AVS, via 030-2361010 of l.vanderven@avs.nl