Regelingen VO gepubliceerd

Regeling Leerplusarrangement VO, Nieuwkomers VO en eerste opvang Vreemdelingen 2009 gepubliceerdVoor de eerste opvang van vreemdelingen, die instromen na de teldatum van 1 oktober 2009, heeft het ministerie OCW de bekostiging verhoogd van € 4212 naar € 4500 per jaar. Ook is het bedrag verhoogd dat scholen eenmalig kunnen ontvangen wanneer zij de eerste keer opvang organiseren voor vreemdelingen. Dit bedrag is omhoog gegaan van € 15.000 naar€ 16.000.Verder staat in de regeling dat scholen een aanvullende personele bekostiging ontvangen, wanneer zich in de school een probleemcumulatie voordoet.Ook staat in deze regeling dat er een tweejarige aanvullende personele bekostiging plaatsvindt voor leerlingen die korter dan 2 jaar in Nederland zijn.Deze gewijzigde regeling met kenmerk VO/FBI-2009/125070 kunt u downloaden viawww.cfi.nl. Informatie:Helpdesk

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.