Het College voor examens heeft in de Staatscourant een aantal wijzigingen gepubliceerd met betrekking tot de schoolexamens en beoordelingsnormen in het voortgezet onderwijs.

Het betreft de volgende regelingen:

1. Regeling beoordelingsnormen en bijbehorende scores centraal examen
In deze regeling wordt bijlage 3 van de Regeling beoordelingsnormen en bijbehorende scores centraal examen vervangen. Het College voor examens stelt het beoordelingsmodel per toets vast voor het jaar 2013 voor de vakken die in de bijlage staan.

2. Regeling beoordelingsnormen staatsexamens Voortgezet Onderwijs
In deze regeling staan de drie bijlagen die de bijlagen bij de Regeling beoordelingsnormen staatsexamens vo van 19 april 2011 vervangen. In bijlage 1 staan de beoordelingsmodellen voor de schriftelijke toetsen. In bijlage 2 ziet u de vakken van de mondelinge examens, en in bijlage 3 de vakken van de praktische examens.

3. Regeling aangewezen vakken tweede tijdvak centrale examens 2013
In deze regeling staan de vakken van het centraal examen vwo-havo en vmbo in 2013, die in het tweede tijdvak worden afgenomen door het College voor Examens. Dit gebeurt niet op de eigen school, maar op een centrale plek in het land. Meer informatie over de afname van deze examens, zoals de plaats en het tijdstip waarop ze beginnen, is te vinden in de 'Maartmededeling' van 2013 op examenblad.nl.

4. Regeling aangewezen vakken tweede tijdvak centrale examens 2013
In deze regeling worden de vakken aangewezen welke in het tweede tijdvak niet op de eigen school worden afgenomen, maar waarin op een centrale plek in het land het College voor examens het centraal examen als onderdeel van het eindexamen afneemt.

Nadere informatie over de afname van deze examens, zoals de plaats waar de examens afgenomen worden en het tijdstip waarop ze aanvangen, is te vinden in de digitale maartmededeling van 2013 op examenblad.nl.

 

Links

Downloads

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws

  • Doorstroom vmbo-havo en havo-vwo wettelijk geregeld

  • Aanmelden Innovatietraject nieuwe schooljaar voor vo-scholen

  • Corona-protocol volledige heropening voortgezet onderwijs

  • Quarantaine na vakantie geen geldige reden voor schoolverzuim