Regelingen bekostiging exploitatiekosten en gpl-bedragen 2021 – VO

Op 14 juli 2021 heeft demissionair minister Slob de Regeling vaststelling bedragen landelijke gemiddelde personeelslast VO 2021 bekendgemaakt.

De bedragen voor het kalenderjaar 2021 in de Regeling vaststelling bedragen landelijke gemiddelde personeelslast vo worden verhoogd met 2,47 procent op basis van de kabinetsbijdrage voor loonontwikkeling in 2021. Daarnaast zijn de bekostigingsbedragen verhoogd, omdat een deel van de Prestatiebox vanaf 2021 wordt toegevoegd aan de lumpsumbekostiging, conform de nota van wijziging op de begroting 2021.

Daarnaast worden de bedragen voor het kalenderjaar 2021 in de Regeling bekostiging exploitatiekosten vo verhoogd met 1,96 procent.

Met vermelde wijzigingsregeling worden de bekostigingsbedragen geactualiseerd voor het kalenderjaar 2021.
De Regeling vaststelling bedragen landelijke gemiddelde personeelslast vo en regeling bekostiging exploitatiekosten is hieronder te downloaden.

Neem contact op met de AVS Helpdesk
De telefonische helpdesk van de AVS is er voor alle professionele vragen die je in je dagelijkse werk tegenkomt. Je krijgt direct een deskundige medewerker aan de lijn die je vraag beantwoordt of ervoor zorgt dat je binnen één werkdag teruggebeld wordt. Deze adviesdienst is voor leden gratis.

Vermeld altijd je lidmaatschapsnummer als je contact opneemt met de Helpdesk

030-2361010 of stuur een e-mail naar helpdesk@avs.nl

Meer informatie over de AVS Helpdesk en openingstijden