De Regeling tegemoetkoming kosten opleidingsscholen 2019 wijzigt het financieringsmodel waarmee per jaar de hoogte van de subsidie van opleidingsscholen en aspirant-opleidingsscholen wordt bepaald.

Deze regeling introduceert tevens een bepaling voor de geleidelijke overgang naar dit nieuwe financieringsmodel in de schooljaren 2020–2021 en 2021–2022. Daarnaast worden het subsidieplafond voor subsidieverstrekking aan opleidingsscholen en aspirant-opleidingsscholen voor een derde of vierde schooljaar in het schooljaar 2020–2021 en de percentages van de te ontvangen subsidie per uitbetaling gewijzigd. In de regeling worden de drie wijzigingen toegelicht:

1: Wijziging financieringsmodel

2: Introductie overgangsbepaling

3: Vaststelling subsidieplafond en percentages uitbetaling

Meer informatie: AVS Helpdesk, helpdesk@avs.nl, tel. 030-2361010.

Links

Gerelateerd nieuws

  • Nieuwe versie servicedocument Covid-19 van OCW

  • Meerderheid ouders geen voorstander van extra coronamaatregelen

  • Inschrijving EU-schoolfruit geopend

  • Voldoende personeel grote zorg voor schoolleiders