Alle 42 pabo’s in Nederland kunnen structureel muziekonderwijs geven dankzij de regeling Professionalisering muziekonderwijs pabo’s. Dat maakten Stichting Méér Muziek in de Klas, het Fonds voor Cultuurparticipatie en he ministerie van OCW op 20 juni bekend. Doel is dat alle basisschoolkinderen in Nederland structureel muziekonderwijs gaan geven.

Uit onderzoek blijkt dat slecht 11 procent van de groepsleerkrachten zich zelfverzekerd genoeg voelt om muziekonderwijs te geven op de basisschool. De onzekerheid is ontstaan doordat er te weinig aandacht aan muziek werd geschonken in de lesprogramma’s op de pabo’s en op stagescholen.

Het Fonds voor Cultuurparticipatie, die de regeling uitvoert, analyseerde 36 subsidieaanvragen. Daaruit blijkt dat pabo’s knelpunten aangeven als: te weinig uren die beschikbaar zijn voor het trainen van muzikale vaardigheden van de studenten, het gebrek aan continuïteit van het muziekaanbod tijdens alle opleidingsjaren en de moeilijkheid om in het niveau van de studenten te differentiëren.

Door deze subsidieregeling kunnen pabo’s het aantal uren muziekonderwijs uitbreiden, minors muziekonderwijs ontwikkelen en afspraken maken met scholen over muziekonderwijs tijdens stages, zodat studenten de muzieklessen ook in de praktijk kunnen testen. Verder wordt ingezet op het vergroten van de deskundigheid van docenten en stagebegeleiders, wordt er nauwer samengewerkt met conservatoria en worden nieuwe vormen van muziektechnologie ingezet. 

Méér Muziek in de Klas
Méér Muziek in de Klas zet zich in voor structureel en goed muziekonderwijs voor alle 1,6 miljoen basisschoolkinderen in Nederland. Want muziekonderwijs vergroot de wereld van het kind en levert een bijdrage op cognitief, emotioneel, sociaal en creatief vlak. Méér Muziek in de Klas laat zien hoe leuk en waardevol muziekonderwijs is, vergroot kennis van leerkrachten en brengt verbindingen tot stand tussen scholen en hun culturele omgeving. 

Links

Gerelateerd nieuws

  • Onderteken ook het MuziekopleidersAkkoord

  • Nieuwe versie servicedocument Covid-19 van OCW

  • Meerderheid ouders geen voorstander van extra coronamaatregelen

  • Inschrijving EU-schoolfruit geopend