Regeling onderwijskansen voortgezet onderwijs

Demissionair minister Paul heeft de Regeling onderwijskansen voortgezet onderwijs in de Staatscourant gepubliceerd. De nieuwe regeling stelt aanvullende bekostiging beschikbaar voor vestigingen in het voortgezet onderwijs om kansengelijkheid te stimuleren. Ze vervangt de Regeling leerplusarrangement vo en treedt in werking met ingang van 1 februari 2024.

Verschillen

De nieuwe regeling verschilt op een aantal punten van de vorige: 

  • het beschikbare budget is hoger;
  • de berekening van het budget wordt op één teldatum gebaseerd (voorheen waren er twee teldatums);
  • het budget wordt gesplitst, waarbij een deel gaat naar vestigingen in het vmbo, havo en vwo en een deel naar vestigingen in het praktijkonderwijs;
  • de indicator is passend gemaakt voor de verschillende onderwijssoorten;
  • voor de schoolsoorten vmbo, havo en vwo worden andere doelgroeppercentages en drempelwaarden gehanteerd dan voor het praktijkonderwijs.

Link naar de regeling

Neem contact op met de AVS Helpdesk
De telefonische helpdesk van de AVS is er voor alle professionele vragen die je in je dagelijkse werk tegenkomt. Je krijgt direct een deskundige medewerker aan de lijn die je vraag beantwoordt of ervoor zorgt dat je binnen één werkdag teruggebeld wordt. Deze adviesdienst is voor leden gratis.

Vermeld altijd je lidmaatschapsnummer als je contact opneemt met de Helpdesk

030-2361010 of stuur een e-mail naar helpdesk@avs.nl

Meer informatie over de AVS Helpdesk en openingstijden