Regeling materiële bekostiging primair onderwijs (pve’s) 2022 gepubliceerd

Op 8 oktober 2021 heeft demissionair minister Slob van Onderwijs de Regeling vaststelling programma’s van eisen basisonderwijs en (v)so en bekostiging materiële instandhouding samenwerkingsverbanden PO en VO 2022 bekendgemaakt. De algemene prijsverhoging is vastgesteld op 3,01 procent.

De bedragen van de programma’s van eisen voor het jaar 2022 zijn aangepast op basis van:
– de werkelijke prijsontwikkeling in 2020
– de geactualiseerde prijsontwikkeling in 2021
– de verwachte prijsontwikkeling in 2022.

Bovengenoemde componenten hebben geleid tot een bijstelling van 3,01 procent om op het prijsniveau voor het bekostigingsjaar 2022 te komen.
De afzonderlijke vergoedingsbedragen voor het jaar 2021 zijn overeenkomstig dit percentage aangepast.
De totaalbedragen in de overzichten ‘Bekostigingsbedragen groepsafhankelijke pve’s’ en ‘Bekostigingsbedragen leerlingafhankelijke pve’s’ zijn slechts maatgevend voor de bekostiging. Alle bedragen zijn inclusief 21 procent btw, tenzij er in het desbetreffende programma van eisen een ander percentage wordt genoemd.

De Regeling vaststelling programma’s van eisen basisonderwijs en (v)so en bekostiging materiële instandhouding samenwerkingsverbanden PO en VO 2022 is hieronder te downloaden.