Regeling materiële bekostiging primair onderwijs (pve’s) 2022 gepubliceerd

Op 8 oktober 2021 heeft demissionair minister Slob van Onderwijs de Regeling vaststelling programma’s van eisen basisonderwijs en (v)so en bekostiging materiële instandhouding samenwerkingsverbanden PO en VO 2022 bekendgemaakt. De algemene prijsverhoging is vastgesteld op 3,01 procent.

De bedragen van de programma’s van eisen voor het jaar 2022 zijn aangepast op basis van:
– de werkelijke prijsontwikkeling in 2020
– de geactualiseerde prijsontwikkeling in 2021
– de verwachte prijsontwikkeling in 2022.

Bovengenoemde componenten hebben geleid tot een bijstelling van 3,01 procent om op het prijsniveau voor het bekostigingsjaar 2022 te komen.
De afzonderlijke vergoedingsbedragen voor het jaar 2021 zijn overeenkomstig dit percentage aangepast.
De totaalbedragen in de overzichten ‘Bekostigingsbedragen groepsafhankelijke pve’s’ en ‘Bekostigingsbedragen leerlingafhankelijke pve’s’ zijn slechts maatgevend voor de bekostiging. Alle bedragen zijn inclusief 21 procent btw, tenzij er in het desbetreffende programma van eisen een ander percentage wordt genoemd.

De Regeling vaststelling programma’s van eisen basisonderwijs en (v)so en bekostiging materiële instandhouding samenwerkingsverbanden PO en VO 2022 is hieronder te downloaden.

Neem contact op met de AVS Helpdesk
De telefonische helpdesk van de AVS is er voor alle professionele vragen die je in je dagelijkse werk tegenkomt. Je krijgt direct een deskundige medewerker aan de lijn die je vraag beantwoordt of ervoor zorgt dat je binnen één werkdag teruggebeld wordt. Deze adviesdienst is voor leden gratis.

Vermeld altijd je lidmaatschapsnummer als je contact opneemt met de Helpdesk

030-2361010 of stuur een e-mail naar helpdesk@avs.nl

Meer informatie over de AVS Helpdesk en openingstijden