De Regeling lerarenbeurs voor scholing, zij-instroom en bewegingsonderwijs 2009–2017 (de Regeling) is op onderdelen gewijzigd, omdat er enige onduidelijkheden inzitten.

De wijziging heeft betrekking op de subsidie voor zij-instroom, die is bedoeld voor personen die nog geen onderwijsbevoegdheid hebben en in het onderwijs (willen) werken. Om in het onderwijs te kunnen (blijven) werken, dienen ze een zij-instroomtraject te volgen dat binnen twee jaar leidt tot een onderwijsbevoegdheid. De subsidie wordt verstrekt aan de werkgever van de zij-instromer.

Links

Downloads

Gerelateerd nieuws

  • Sectorale routekaart voor verduurzaming schoolgebouwen

  • Voortzetting prestatieboxgelden

  • In 2019 geen stijging van ziekteverzuim onder onderwijzend personeel vo

  • Minder geld voor Lerarenbeurs vanwege verschuiving budgetten