Regeling lerarenbeurs gewijzigd

Het subsidieplafond van de lerarenbeurs is verhoogd en de bedragen per studieverlofuur aangepast.Subsidieplafond verhoogdDe ‘Regeling lerarenbeurs voor scholing en zij-instroom 2009-2011’ bevat twee verschillende subsidieregelingen, waarbij de zij-instroom alleen voor het voortgezet onderwijs geldt. Voor de lerarenbeurs is het subsidieplafond verhoogd naar € 23 miljoen. Verder zijn de bedragen per studieverlofuur als volgt vastgesteld:-         Basisonderwijs: € 33,66-         Speciaal (voortgezet) onderwijs: € 35,73De lerarenbeurs stelt leerkrachten in staat om met subsidie een extra kwalificerende opleiding te volgen. De leerkracht dient zelf actie te ondernemen. Wordt de subsidie toegekend, dan kan de werkgever middelen ontvangen om de leerkracht studieverlof te verlenen en een vervanger aan te stellen.Ook de AVS verzorgt diverse opleidingen die voor de lerarenbeurs in aanmerking komen. Voor meer informatie zie: Lerarenbeurs of stuur een e-mail naarschoolforleadership@avs.nl

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.