Minister Slob heeft de ‘Regeling lente- en zomerscholen vo 2017 in verband met het verlengen van de regeling en vaststelling van het subsidieplafond 2018, alsmede aanpassing van de hoogte van het subsidiebedrag per leerling’ gepubliceerd. Door deze wijziging krijgen middelbare scholen ook in 2018 de mogelijkheid om subsidie aan te vragen voor het organiseren van lente- en zomerscholen.

Uitvoerende scholen kunnen zich in 2018 aanmelden door uiterlijk 9 maart 2018 een door alle deelnemende scholen ondertekende aanvraag in te dienen bij de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I). Voor de subsidieaanvraag is een speciaal aanvraagformulier beschikbaar via de website van DUS-I (www.dus-i.nl). De aanvraag dient een prognose te bevatten van het aantal leerlingen van de deelnemende scholen dat in 2018 aan de lente- en/of de zomerschool zal deelnemen.

Op de website www.zomerscholenvo.nl is een nadere toelichting te vinden over de uitvoering van de regeling, en wat ten behoeve hiervan van de subsidieaanvrager wordt verwacht. 

Links

Downloads

Gerelateerd nieuws