Regeling leerresultaten PO 2020 bekendgemaakt

Op 9 september 2021 heeft minister Slob de Regeling tot wijziging van de Regeling leerresultaten PO 2020 in verband met een generieke uitzondering voor de beoordeling van de leerresultaten wegens COVID-19 bekendgemaakt.

De minister heeft in de Kamerbrief van 15 februari 2021 al aangekondigd dat de inspectie de leerresultaten in het schooljaar 2021–2022 niet zal beoordelen. De eindtoetsresultaten 2021 – die de basis vormen voor dit oordeel – zijn als gevolg van de COVID-19-pandemie geen betrouwbare indicator voor de beoordeling van de onderwijskwaliteit van een school.

Om dit mogelijk te maken, is het Besluit bekostiging WPO aangepast. Hierin is geregeld dat het aanvullend onderzoek in het schooljaar 2021–2022 achterwege blijft, indien er geen of onvoldoende gegevens beschikbaar zijn voor een betrouwbaar oordeel over de leerresultaten.

Genoemde ministeriële regeling dient ertoe vast te leggen dat er in 2021–2022 geen oordeel over de leerresultaten wordt gegeven, en om de Regeling leerresultaten PO 2020 in overeenstemming te brengen met het Besluit bekostiging WPO.

De Regeling tot wijziging van de Regeling leerresultaten PO 2020 in verband met een generieke uitzondering voor de beoordeling van de leerresultaten wegens COVID-19 is hieronder te downloaden.

Neem contact op met de AVS Helpdesk
De telefonische helpdesk van de AVS is er voor alle professionele vragen die je in je dagelijkse werk tegenkomt. Je krijgt direct een deskundige medewerker aan de lijn die je vraag beantwoordt of ervoor zorgt dat je binnen één werkdag teruggebeld wordt. Deze adviesdienst is voor leden gratis.

Vermeld altijd je lidmaatschapsnummer als je contact opneemt met de Helpdesk

030-2361010 of stuur een e-mail naar helpdesk@avs.nl

Meer informatie over de AVS Helpdesk en openingstijden