Aan het begin van dit schooljaar hebben alle scholen een bedrag van enkele duizenden euro’s ontvangen om buitenschoolse opvang (bso) te regelen of laten regelen. Dit bedrag is totstand gekomen na een succesvolle intensieve lobby door de AVS. Vlak voor de zomervakantie heeft Minister van der Hoeven een bedrag van 50 miljoen euro beschikbaar gesteld aan het onderwijs om de eerste voorbereidingen te kunnen treffen.Per 1 januari 2007 krijgen alle scholen een inspanningsverplichting; vanaf augustus 2007 zijn scholen verplicht bso te regelen wanneer ouders hierom vragen. Om scholen te stimuleren nu al aan de slag te gaan, is er een eenmalige subsidie beschikbaar om scholen te stimuleren. De regeling betreft een vast bedrag van €6000,- per school en een bedrag van €5,36 per leerling. Scholen ontvangen 36% in augustus van dit schooljaar en 64% in januari 2007. Met het beschikbare geld kunnen scholen ongeveer 5 uur per week gedurende een jaar coördinatie-werkzaamheden om bso te realiseren bekostigen.Werkzaamheden zijn bijvoorbeeld het peilen van de wensen van ouders, overleggen met ouders, MR en kinderopvangorganisaties en het formuleren van een model om bso te organiseren. Hieronder vindt u de integrale cfi-regeling (09-08-2006) en de berichtgeving in de staatscourant (18-08-2006).De AVS werkt op dit moment tevens aan een programma waarmee schoolleiders ondersteund kunnen worden bij de uitwerking van de nieuwe taak die de wet hen oplegt. Daarnaast biedt de AVS een aantal cursussen die u helpen beleid rondom dit thema op te zetten. 

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws