Scholen met achterstandsleerlingen die in postcodegebieden staan met lage inkomens en hoge werkloosheid (impulsgebieden), ontvangen extra geld ter bestrijding van onderwijsachterstanden. Minister Van Bijsterveldt heeft deze regeling – die per 1 augustus 2013 zou afl open – met één jaar verlengd tot 1 augustus 2014. Er vindt geen wijziging plaats in de aangewezen impulsgebieden ten opzichte van de oude regeling.

De Regeling vaststelling impulsgebieden 2013/2014 tot en met 2016/2017, die van kracht is met ingang van 1 augustus 2013, is vastgesteld om schoolbesturen met scholen in de betreffende postcodegebieden tijdig zekerheid te geven over de continuering van de gerichte inzet van middelen in de impulsgebieden. De postcodegebieden zijn vastgesteld op basis van de Armoedemonitor van het SCP/CBS. De impulsgebieden kunnen telkens uitsluitend voor een periode van vier jaar worden aangewezen. Daarom heeft ook deze nieuwe regeling in principe een werkingsduur van vier jaar, tot 1 augustus 2017. Het ministerie van OCW wil echter onderzoeken of het huidige onderwijsachterstandenbeleid toekomstbestendig is en of de huidige manier van bekostiging daarvan doelmatig en effectief is. OCW overweegt bijvoorbeeld de impulsgebieden voortaan telkens voor een periode van twee jaar vast te stellen. De uitkomsten van het onderzoek kunnen aanleiding geven de Regeling vaststelling impulsgebieden 2013/2014 tot en met 2016/2017 te wijzigen, of eerder te laten vervallen. Een intrekking van de regeling zal in elk geval niet eerder plaatsvinden dan per 1 augustus 2014 en zal tijdig worden vastgesteld, uiterlijk voor 1 mei 2013.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws