In bepaalde situaties is het mogelijk om zonder advies van de Commissie Fusietoets (CFTO) een fusie te realiseren. Leerlingendaling is nu als expliciete rechtvaardigingsgrond in de Regeling fusietoets opgenomen. De Staatscourant publiceerde onlangs een wijziging op de regeling fusietoets die op 11 september in werking treedt.

Bij een (gemiddelde) leerlingendaling van 15 procent of meer in een periode van vijf jaar, hoeft geen advies meer te worden gevraagd aan de CFTO (zie artikel 4). Dit geldt ook bij dreigende opheffing van een school doordat het aantal leerlingen al voor het derde achtereenvolgende jaar onder de opheffingsnorm zit. Wel moet in deze gevallen het fusieproces zorgvuldig zijn en blijven de wettelijke voorschriften van kracht, zoals het instemmingsrecht van de medezeggenschapsraad en het opstellen van een fusie-effectrapportage (FER). Ter verruiming van de bevoegdheid van de (G)MR mag deze de CFTO om een advies vragen.
De kortere procedure, zonder tussenkomst van de CFTO, geldt niet als er in het primair onderwijs door de fusie een schoolbestuur ontstaat met meer dan 2500 leerlingen. In het vo ligt deze grens op 5000 leerlingen. Ook bij een krimp die lager uitvalt dan 15 procent in vijf jaar tijd, kan dit als rechtvaardigingsgrond bij de adviescommissie worden aangevoerd. De CFTO kijkt dan inhoudelijk in welke mate de krimp meespeelt.
 
Voedingsgebied vo
De definitie van het voedingsgebied bij bestuurlijke en institutionele fusies in het voortgezet onderwijs bleek in de praktijk niet goed werkbaar. Om te voorkomen dat voor elke gemeente waar maar één leerling vandaan komt te bepalen hoe het zit met het resterende aanbod aan richtingen of variatie aan pedagogisch-didactische aanpak, ligt de grens nu bij gemeenten waar 10 procent van de leerlingen woont (zie artikel 14 en 15).
 
Marktaandeel 35 of 50 procent
Ook het artikel (zie artikel 10) waarin staat wanneer sprake is van een significante belemmering van de variatie in het onderwijsaanbod bij een bestuurlijke fusie is aangepast. Hierbij wordt bepaald wanneer de marktpositie door de fusie te groot wordt in vergelijking met de overige onderwijsinstellingen in dezelfde markt. Voor de sterk verstedelijkte gebieden geldt al een significante belemmering als er sprake is van een marktaandeel van meer dan 35 procent van het totale onderwijsaanbod. Voor de overige gebieden blijft het aandeel van 50 procent van kracht.
 
Samenwerkingsschool
De wetgever heeft ook bepaald dat de fusietoets nooit nodig is voor de vorming van een samenwerkingsschool. De toetsdrempel van 500 leerlingen bij een institutionele fusie is niet van toepassing bij de vorming van een samenwerkingsschool. 

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws

  • Reden voor alertheid, maar scholen kunnen open zonder nieuwe maatregelen

  • VO-raad vraagt OMT-advies over ventilatie

  • E-mailservice ‘Regelingen OCW’ gestopt per 1 augustus 2020

  • Wijzigingen onderzoekskaders inspectie