Minister Slob van Onderwijs heeft op 11 mei 2021 de Regeling bijzondere en aanvullende bekostiging voor aanpak jeugdwerkloosheid als gevolg van de coronacrisis gepubliceerd.

In verband met de uitbraak van COVID-19 is er in augustus 2020 in totaal 350 miljoen euro beschikbaar gekomen voor kwetsbare schoolverlaters. Voor leerlingen op het voortgezet speciaal onderwijs (vso) en leerlingen op het praktijkonderwijs (pro) is er ook budget beschikbaar gesteld om de arbeidsmarktpositie van een deel van de leerlingen te versterken. Scholen ontvangen hiervoor per pro- of vso-leerling een bedrag. Voor zowel het voortgezet speciaal onderwijs als voor het praktijkonderwijs wordt een bedrag van 14,96 euro per leerling beschikbaar gesteld. De minister betaalt het bedrag van bekostiging ineens uiterlijk in juni 2021.

De Regeling bijzondere en aanvullende bekostiging voor aanpak jeugdwerkloosheid als gevolg van de coronacrisis is hieronder te downloaden.

Gerelateerd nieuws