De Regeling beleggen, lenen en derivaten OCW 2016 is op een onderdeel aangepast.

Uitgangspunt van OCW is risicomijdend beleggen. Dit kan betekenen dat bij een koersdaling het verstandig kan zijn de belegging niet te verkopen en te wachten totdat de looptijd van de belegging is afgerond. Wanneer de belegging vóór het einde van de looptijd een positieve koerswaarde heeft, kan het een keuze zijn de betreffende belegging te verkopen. Afwijking van dit uitgangspunt kan in bepaalde gevallen gerechtvaardigd zijn, maar hierover moet afstemming met de interne toezichthouder plaatsvinden.

Downloads