Met deze regeling worden de voorwaarden voor bijzondere en aanvullende bekostiging voor onderwijs aan asielzoekers en overige vreemdelingen aangepast als gevolg van de uitbraak van COVID-19.

Door de COVID-uitbraak waren scholen in het primair onderwijs van 16 maart tot 8 juni 2020 gedeeltelijk of volledig gesloten. Afstandsonderwijs is voor nieuwkomers in het algemeen extra moeilijk, omdat zij de Nederlandse taal nog niet of nauwelijks spreken. Daarnaast missen nieuwkomers  vaak de begeleiding door hun ouders, omdat de ouders in veel gevallen de Nederlandse taal niet spreken. Er is dus een risico dat deze leerlingen extra onderwijsachterstanden hebben opgelopen en dat hun ontwikkeling stagneert.

Het gaat om een eenmalige verruiming die geldt in het hele schooljaar 2020-2021 voor alle peildata in dat schooljaar. Dit biedt de scholen de mogelijkheid om de vanwege de uitbraak van COVID-19 extra opgelopen onderwijsachterstanden zoveel mogelijk te verminderen en nieuwkomers een stevige start te geven in het Nederlandse onderwijs.

In de regeling wordt onderscheid gemaakt tussen eerste- en tweedejaarsbekostiging. De eerstejaarsbekostiging kan aangevraagd worden voor asielzoekers en overige vreemdelingen die aantoonbaar nog geen jaar en drie maanden woonachtig zijn in Nederland. Daarnaast kan tweedejaarsbekostiging aangevraagd worden voor asielzoekers die aantoonbaar langer dan één jaar en drie maanden en korter dan twee jaar en drie maanden woonachtig zijn in Nederland.

AVS Helpdesk

Neem contact op met de AVS Helpdesk
Vermeld altijd je lidmaatschapsnummer als je contact opneemt met de Helpdesk.

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken.

helpdesk@avs.nl | Bel: 030-2361010

Links

Gerelateerd nieuws