Tijdens de manifestatie op 5 oktober in Den Haag bleek hoe belangrijk het voor scholen is per direct de werkdruk te verlagen. Code rood. In het op 10 oktober gelanceerde regeerakkoord, een akkoord met urgentie volgens Gert-Jan Segers (CU),  is dit niet opgepakt.

Voor de aanpak van de werkdruk in het primair onderwijs is in 2018 10 miljoen beschikbaar. In de drie jaren daarna loopt dat bedrag op tot structureel 450 miljoen vanaf 2021.  “Schoolleiders worden hiermee niet ondersteund om in de komende jaren de werkdruk in de school te verlichten”, zegt AVS-voorzitter Petra van Haren.  “Het is een gemiste kans dat er niet is geluisterd naar al die mensen die vorige week massaal het geluid vanuit het veld hebben laten horen.” De AVS richt zich op  salarisverhoging en een lagere werkdruk voor schoolleiders, voldoende ondersteunende functies in de school, meer ruimte in het budget voor innovatie en verdere ontwikkeling van de scholen. Van Haren: “Aan de cao-tafel zullen we deze inzet en de belangen van de schoolleider een prominente plek geven.”

‘We blijven investeren in het verder verbeteren van ons onderwijs. We geven de mensen die in het onderwijs werken ruimte en verantwoordelijkheid’, is de visie van het nieuwe kabinet. Het regeerakkoord mag dan weinig pagina’s bevatten, de detaillering is groot, vooral hóe het moet worden uitgevoerd. Opvallend is dat het akkoord meerdere besluiten bevat die scholen prima zelf hadden kunnen nemen zoals het versterken van de samenwerking tussen school en ouders omdat  ‘scholen en kinderen floreren bij ouderbetrokkenheid’.

De meeste maatregelen uit het regeerakkoord zijn al eerder bekend geworden, zoals de 270 miljoen voor het verbeteren van de arbeidsvoorwaarden in het po en het halveren van de van het collegegeld voor de eerste twee jaar van de (academische) pabo.

Verder wordt de fusietoets afgeschaft, in de WWZ wordt een uitzondering gemaakt voor tijdelijke krachten in het onderwijs en er komt experimentele ruimte  voor scholen met 10 tot 14-jarigen om een geleidelijke overgang van basis- naar voortgezet onderwijs te bewerkstelligen.

Downloads

Gerelateerd nieuws

  • Onderwijsraad: het onderwijs moet inclusiever

  • Monitor Hybride onderwijs: reflectie op afstandsonderwijs

  • Sterke schoolleiders belangrijk punt voor politieke verkiezingsprogramma’s

  • Vernieuwde Canon van Nederland gepresenteerd