Reformatorisch onderwijs sluit zich aan bij PO-Raad

De PO-Raad en de Vereniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs (VGS) hebben een overeenkomst gesloten over de aansluiting van de reformatorische scholen bij de PO-Raad. Hiermee versterkt de sector primair onderwijs haar positie.Medio augustus tekenden Kete Kervezee (voorzitter PO-Raad) en Henk Vos (directeur VGS) een overeenkomst. De leden van de VGS hebben een eigen cao, omdat zij een integrale naleving van de landelijke CAO-PO in strijd achten met de levensbeschouwelijke grondslag van de scholen. Door de overeenkomst kunnen de betreffende onderwijsbesturen zich aansluiten bij de PO-Raad zonder de verplichting tot integrale naleving.De PO-Raad en de VGS onderschrijven het belang van de rol die de PO-Raad speelt als spreekbuis voor de gehele sector. Daarvoor is het nodig dat de PO-Raad kan steunen op een zo breed mogelijk draagvlak. Alle onderwijsbesturen hebben er belang bij om binnen de PO-Raad mee te kunnen praten over onderwerpen die belangrijk zijn binnen het primair onderwijs.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.