AVS pleit voor handelingsvrijheid schoolleiders

Minister Slob heeft op 12 augustus 2020 een brief geschreven over de stand van zaken in het funderend onderwijs met betrekking tot ventilatie en afstandsregels. Er is reden voor alertheid, maar de scholen kunnen vanaf maandag 17 augustus openen met dezelfde maatregelen als voor de zomervakantie bekend waren. AVS-voorzitter Petra van Haren: “Schoolleiders moeten voldoende handelingsvrijheid krijgen als afwijken hiervan en het maken van andere keuzes noodzakelijk is in het belang van de gezondheid van leerlingen of personeel.”

Waar het gaat over ventilatie en binnenklimaat, is het schoolbestuur de eindverantwoordelijke. Veel scholen zijn voor hun eigen schoolgebouwen al nagegaan hoe het met de ventilatie gesteld is. Slob roept scholen die dat nog niet gedaan hebben op om dat alsnog te doen. De adviezen in het Corona-onderwijsbulletin #13 (zie Downloads hieronder) kunnen daarbij helpen, evenals ondersteuning vanuit de PO-Raad, VO-raad en Ruimte-OK. Lokaal kunnen de gemeente en GGD betrokken worden bij vraagstukken. Wanneer uit de controle van het ventilatiesysteem blijkt dat dit niet voldoet aan het Bouwbesluit, dan kan de school contact opnemen met de lokale GGD. Zij adviseren vervolgens over passende maatregelen. Voor het gebruik van mondkapjes op scholen is er geen indicatie. De brief van Slob is eveneens hieronder te downloaden.

Luchtkwaliteit en ventilatie

Het COVID19-virus is nog altijd een grote zorg en worden (regionale) maatregelen met enige regelmaat ter discussie gesteld of bijgesteld. Inmiddels is de opleving van het virus in verschillende provincies groter dan we hadden gewild.
Er is veel gesproken over de luchtkwaliteit en ventilatie in scholen. Dit vooral in de context van aerosolen en hun mogelijke rol bij de verspreiding van het virus. Vanuit de VO-raad is de zorg neergelegd dat ventilatiesystemen op scholen mogelijk onvoldoende functioneren. Ook leeft door de lokale maatregelen rond mondkapjes de vraag of dit ook in scholen nodig is.
De AVS heeft in de media de afgelopen week herhaaldelijk laten weten dat luchtkwaliteit op scholen al langere tijd een vraagstuk is en dat voldoende aandacht hiervoor en investeringen daarin op hun plaats zijn. De AVS legt daarnaast vooral de nadruk op het belang van de ruimte voor autonomie van schoolleiders. Voorzitter Petra van Haren: “De schoolleider weet zelf het beste wat wel en niet werkt in het schoolgebouw. Eigen verantwoordelijkheid staat daarbij voorop.” De AVS blijft er op aandringen dat als afwijken en het maken van andere keuzes echt noodzakelijk is in het belang van leerlingen of personeel (zoals wel mondkapjes of kleinere klassen), schoolleiders voldoende mate van handelingsvrijheid moet kunnen houden. Beluister ook de interviews hierover met Petra van Haren op BNR Nieuwsradio en NOS Radio 1 – Met het oog op morgen.

Peiling

De AVS zal haar leden binnenkort bevragen op de ervaringen na de zomervakantie. Om goed te weten hoe de stand van zaken is en hun inbreng mee te nemen naar onder andere het ministerie van OCW en de (onderwijs)politici.

Meer informatie over de veiligheid en gezondheid in schoolgebouwen is ook te vinden in de Arbocatalogus PO.

Gerelateerd nieuws