Per 1 augustus zijn de geactualiseerde onderzoekskaders van de onderwijsinspectie van kracht. Er zijn enkele kleine wijzigingen aangebracht. De tekst van dit eerder gepubliceerde bericht is iets aangepast omdat er per abuis onjuistheden instonden.

In het eerdere bericht stond vermeld dat er wijzigingen waarin in de WEC. Dit is niet het geval. De tekst van het onderzoekskader is aangepast, omdat de oude tekst veel discussie opriep.

Daarnaast vermeldde de tekst dat een school ‘Zeer Zwak’ wordt als twee van de vier standaarden (Leerresultaten, Zicht op ontwikkeling en begeleiding, Didactisch handelen en Veiligheid) onvoldoende zijn. Maar het gaat om twee van de volgende vier standaarden: Zicht op ontwikkeling en begeleiding, Didactisch handelen, Veiligheid en Kwaliteitszorg.

Het gecorrigeerde bericht is hier te lezen:

Wijzigingen onderzoekskaders inspectie

Gerelateerd nieuws