In bijlage B van de Regeling van de staatssecretaris van OCW betreffende de wijziging van de Regeling Leerplusarrangement VO, Nieuwkomers VO en de eerste opvang Vreemdelingen 2009 zijn twee verschrijvingen opgenomen. Deze verschrijvingen zijn onlangs gerectificeerd. Postcode 2651 moet 2561 en 6932 moet 6982 zijn.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws