Rectificatie data herfstvakantie 2008

In Kader Primair 6 (maart 2008) staat op pagina 6 een bericht over veranderde herfstvakantiedata in 2008. Dit bericht is gebaseerd op informatie van CFI, maar CFI heeft de eerdere berichtgeving inmiddels herroepen en verwijst voor de juiste (advies)data naarhttp://www.minocw.nl/schoolvakanties/572/Vakantiedata-20072010-en-voorlopige-data-daarna.html#A2484.  Hieruit blijkt dat de herfstvakantie regio Midden/Zuid valt van 11 oktober tot en met 19 oktober 2008 en voor de regio Noord op 18 oktober tot en met 26 oktober 2008.Onze excuses voor de verwarring.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.