Rechter staat gratis internetaanbod scholen toe

KPN mag scholen gratis internet blijven bieden. Op 22 maart 2006 wees de rechter alle vorderingen van tegenpartij NLtree en Easynet af.Deze uitspraak valt in de bodemprocedure van Nltree/Easynet tegen KPN, dat eerder gelijk kreeg in het kort geding tegen een verbod op gratis internet. Met deze uitspraak is de onzekerheid verdwenen voor scholen die gebruik maken van het gratis aanbod van KPN/xs4all. Tijdens de zitting in de bodemprocedure op 24 november 2005 werden zowel KPN als Nltree/Easynet gehoord. NLtree, een samenwerkingsverband van diverse kabelbedrijven, beweerde dat KPN met onder meer roofprijzen (gratis aanbod) misbruik maakte van haar machtspositie en dat dit leidde tot een verschraling van de markt. KPN was van mening dat ook concurrenten een soortgelijk aanbod konden doen. Er zou geen sprake zijn van tegenspraak met de mededingingswet, omdat in het enorme speelveld van de breedbandmarkt het scholenaanbod te verwaarlozen zou zijn.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.