REC-vorming en het rugzakje

In het schooljaar 2003-2004 heeft regelmatig overleg plaatsgevonden tussen het ministerie en de onderwijs- en ouderorganisaties over de consequenties van de invoering van lgf. Vanaf het voorjaar 2004 maakt ook de WEC-raad deel uit van dit overleg.In dit overleg, het zogenaamde agendaoverleg lgf, is ook gesproken over het nieuwe kwaliteitsproject voor het (v) speciaal onderwijs.

Het kwaliteitsproject is begin schooljaar 2004-2005 gestart. De AVS maakt deel uit van de begeleidingsgroep rond dit project.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.